Międzynarodowe Seminarium XI Dni Transportu Drukuj
Wpisany przez Patrycja Bakalarz   
czwartek, 24 stycznia 2019 21:11

Rok 2019 Koło Naukowe Logistyki TILOG rozpoczęło od zorganizowania po raz jedenasty Dni Transportu. Konferencja transportowo – logistyczna kolejny raz odbyła się w formie międzynarodowego seminarium. Kolejna edycja Dni Transportu przyciągnęła blisko 200 uczestników, którzy przesłali 30 referatów, spośród których rada naukowa wybrała siedem najlepszych do wygłoszenia. Warto zauważyć, że uczestnicy konferencji reprezentowali sześć krajów, a połowa prezentacji była wygłaszana w języku angielskim.

 

 

Konferencja została, jak co roku rozpoczęta przez przedstawicieli władz Politechniki Krakowskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej: prof. dr hab. inż. Tadeusza Tatarę oraz dr inż. Marka Bauera. Po oficjalnym otwarciu XI Dni Transportu, prezentację prezentującą osiągnięcia KNL TILOG w roku 2018 wygłosił jeden z opiekunów koła mgr inż. Jan Aleksandrowicz.

Tegoroczne seminarium podzielone zostało na trzy główne bloki tematyczne:

 

  • transport lotniczy,
  • transport kolejowy,
  • logistyka, spedycja, inteligentne systemy transportowe i transport drogowy

 

Pierwszy z paneli otworzył prezes Kraków Airport Pan Radosław Włoszek swoją prezentacją na temat podsumowania roku 2018 oraz planów krakowskiego lotniska na przyszłość. Więcej na temat prezentacji można przeczytać w artykule jednego z naszych patronów medialnych LoveKrakow.pl:

http://biznes.lovekrakow.pl/aktualnosci/plany-krakow-airport-na-2019-prawie-8-milionow-pasazerow_28793.html

 

 

W panelu lotniczym o europejskim rynku lotniczym opowiadał przedstawiciel naszego kolejnego patrona medialnego Pasazer.com inż. Bartłomiej Morga. Na zakończenie panelu została zaprezentowana pierwsza prezentacja studencka przygotowana przez przedstawicieli Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu na temat wpływu Brexitu na rynek lotniczy, prezentacja była wygłaszana w języku angielskim.

Podczas pierwszej przerwy kawowej uczestnicy konferencji mieli możliwość udzielenia wywiadu dla Radia Nowinek (kolejnego patrona medialnego konferencji). Dodatkowo dla uczestników na terenie kampusu Politechniki podstawione zostały trzy autobusy naszych sponsorów: LEO Express, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie oraz GoldenTrans.

Podczas drugiego panelu – kolejowego, prezentowanych było sześć prezentacji. Pierwszą z nich wygłosili przedstawiciele naszego sponsora głównego firmy LEO Express na temat roli konkurencji w rozwoju rynku kolejowego w Europie.  Drugą prezentację wygłosił przedstawiciel firmy RegioJet na temat liberalizacji rynku kolejowego w Czechach i na Słowacji. Pierwszą część drugiego panelu zakończyła prezentacja studenta Uniwersytetu w Żylinie pt.: ocena jakości obsługi wybranych tras pasażerskich transportem kolejowym.

Po przerwie, drugą część panelu kolejowego, rozpoczął swoją prezentacją przedstawiciel sponsora konferencji firmy ZebraBus.pl pt.: Polak, Czech i Słowak jadą do stolicy. Drugą prezentację w tej części panelu kolejowego przedstawił Pan Piotr Rachwalski były prezes Kolei Dolnośląskich i ekspert w dziedzinie transportu kolejowego na temat renesansu regionalnych przewozów kolejowych na przykładzie Dolnego Śląska. Panel kolejowy zakończyło wygłoszenie trzeciego referatu studenckiego przygotowanego przez studentów Politechniki Rzeszowskiej na temat budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w Rzeszowie. Panel transportu kolejowego pokazał, że chcąc poprawiać pozycję polskiej kolei, trzeba o niej jak najwięcej dyskutować, również z przedstawicielami sąsiednich krajów, którzy są w stanie podzielić się wieloma przykładami, na temat tego jak kompleksowo można zmienić postrzeganie kolei - i szerzej transportu publicznego - z punktu widzenia przeciętnego pasażera oraz zaprezentować konkretne korzyści z liberalizacji rynku.

 

 

Ostatni panel XI Dni Transportu dotyczył logistyki, spedycji, inteligentnych systemów transportowe i transportu drogowego. Panel został otwarty prezentacją referatu przedstawicielki Narodowego Uniwersytetu Ekonomii Miejskiej w Charkowie pt.: Metoda planowania towarów w miastach z uwzględnieniem wpływu odbiorców końcowych na obszarach mieszkalnych. Drugi wygłoszony referat w panelu logistycznym przygotował przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu na temat projektu kompleksowego systemu dostaw do sieci sklepów dyskontowych Lidl w Republice Serbii. Trzecim wygłaszanym referatem, była praca przygotowana przez przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu w Orle pt.: Kompleksowe środki zapobiegania nadmiernej prędkości – zintegrowane podejście do pojazdów i infrastruktury. Warto zauważyć, że studenci z Orła uczestniczyli po raz drugi w Dniach Transportu oraz od roku współpracują z KNL TILOG. Ostatnią prezentacją panelu logistycznego była praca zaprezentowana przez drugą przedstawicielkę Narodowego Uniwersytetu Ekonomii Miejskiej w Charkowie na temat badań efektywności procesu transportu dostarczania wyrobów cukierniczych za pomocą pojazdu elektrycznego na Ukrainie.

Część merytoryczną pierwszego dnia konferencji zakończyła tradycyjna sesja zdjęciowa. Dla uczestników wieczorem został zorganizowany przejazd autobusem naszego sponsora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie po mieście. A pierwszy dzień konferencji zakończył się spotkaniem integracyjnym wszystkich uczestników w jednym z krakowskich lokali.

 

Drugie dnia konferencji na uczestników czekały warsztaty i szkolenia zorganizowane przez partnerów i sponsorów konferencji, firmy: Luqam, C.H. Robinson i LEO Express. Dodatkowo dla chętnych uczestników zostały zorganizowane warsztaty w Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego. Ostatnią atrakcją, w jakiej mogli uczestniczyć wylosowani pierwszego dnia konferencji był wyjazd do Term w Białce Tatrzańskiej ufundowany przez sponsora głównego seminarium firmę LEO Express.

 

Międzynarodowe Seminarium XI Dni Transportu odniosły wielki sukces, umożiwiły wymianę wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów i współpracy tak niezbędnej w branży transportu, spedycji i logistyki. Serdeczne podziękowania należą się w szczególności władzom i przedstawicielom: Politechniki Krakowskiej, sponsora głównego firmy LEO Express, sponsorów, firm: ZebraBus.pl, Luqam, RegioJet, MPK S.A. w Krakowie, Bikeu i C.H. Robinson, partnerów: Kraków Airport i GoldenTrans oraz patronów seminarium: Urządu Transportu Kolejowego Pasazer.com, LoveKraków.pl, Radia Kraków, Młodzych Logistyków i Radia Nowinki, bez których organizacja konferencji nie byłaby możliwa.

Wyrazy podziękowania należą się także w szczególności wszystkim członkom Koła Naukowego Logistyki TILOG, przedstawicielom kadry naukowej Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu oraz pracownikom administracyjnym Politechniki Krakowskiej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium XI Dni Transportu i serdecznie zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się za rok.

Poprawiony: czwartek, 24 stycznia 2019 21:33